El Govern i els consells comarcals vallesans exigeixen a l‘Estat un Pla de Mobilitat abans d’avançar en l’estudi de la B-40

El departament de Territori i Sostenibilitat i els consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental han exigit al ministeri de Foment i al de Transició Ecològica que aturi els estudis del tram de la B-40 entre Terrassa i Granollers mentre no estigui completat el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) que les tres institucions estan redactant. L’executiu català i els ens supramunicipals han respost així a la petició d’informe que l’Estat ha fet per al procés d’avaluació ambiental d’aquesta actuació. “Qualsevol decisió sobre el traçat o les característiques de disseny de la Ronda del Vallès o B-40, així com la seva necessitat o no, ha de quedar supeditada als resultats del Pla, que està en fase avançada de redacció”, argumenten.

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès ha de determinar les actuacions infraestructurals, viàries i ferroviàries, i altres elements de gestió de mobilitat que permetin estructurar un sistema de transport públic col·lectiu competitiu, amb una especial atenció a la xarxa de busos interurbans i d’aportació a la xarxa ferroviària i al sistema d’intercanviadors.Així mateix, definirà directrius sobre les polítiques urbanes d’aparcament i les necessitats a la xarxa viària, tot plantejant i analitzant diversos escenaris, en funció de diverses alternatives. Actualment, ha finalitzat la part de diagnosi i s’està redactant la part de propostes del pla.

Font: ACN