Impuls a la competitivitat i la sostenibilitat dels polígons industrials

El passat 9 de març es va dur a terme la jornada “Teamwork d’empreses en Simbiosi Industrial” al Centre de Negocis Nodus Barberà amb la participació de més de 25 empreses i organitzacions del territori.

La jornada va comptar amb la benvinguda institucional per part de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, i estava organitzada pels Departaments de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès que impulsen conjuntament el programa.

Augmentar la rendibilitat i l’eficiència dels processos productius. La primera part de la jornada es va enfocar en exposar les bones pràctiques i els casos d’èxit identificats en el marc del programa de Simbiosi Industrial. Es va comptar amb la presentació dels següents convidats: Ignasi Cugat, Director de planta de Cafosa Gum, Pere Casals, Director d’ACS Recycling, i Iñaki Lana, Director facultatiu de Formigons Montcau. Els 3 ponents van exposar el cas concret de les seves companyies amb l’objectiu de mostrar com les empreses poden esdevenir més competitives, a la vegada que més sostenibles, si impulsen accions i mesures simbiòtiques en les seves organitzacions.

Taules de treball amb empreses. La jornada va continuar amb la creació de 3 taules de treball per buscar solucions simbiòtiques entre les empreses dels Polígons Industrials dels tres municipis. Les 3 taules portaven versaven sobre Menjadors d’empresa als polígons industrials, Economia circular a la cadena de valor del tèxtil i Restes plàstiques: residus o recursos?

Les taules de treball, formades per empreses amb interessos afins i/o complementaris, van permetre identificar les diferents situacions actuals i començar a treballar en possibles sinèrgies i col·laboracions a implementar durant l’any 2018.

Visita a l’Ecoparc2. Per finalitzar la sessió, es va fer un visita guiada a l’Ecoparc2, la planta de tractament mecànic i biològic de residus situada al Polígon Industrial Can Salvatella. L’objectiu era conèixer el procés que es realitza en el tractament i la selecció dels residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica, envasos i resta, per veure com es transformen en compost i biogàs per una banda, i per l’altre, com es realitza la recuperació i reaprofitament de materials que arriben a la planta.

Què és la Simbiosi Industrial? La Simbiosi Industrial posa l’accent en revaloritzar els recursos sobrants (com els residus, els fluids o les emissions) generats per una empresa, i que poden cedir-se a una tercera, per reincorporar-los al seu procés productiu i per exemple reduir els costos dels processos de producció o eliminar la generació de residus. D’aquesta manera s’estableixen les bases d’un nou model productiu i econòmic basat en l’economia circular i col·laborativa que ha de permetre dibuixar un sistema que generi més riquesa i millor quotes de cohesió social.

Els avantatges de l’aplicació d’un model de simbiosi són:

  • Per a l’empresa: 

Estalvi important: Reducció de costos operatius i de producció.

Transformació de les exigències mediambientals en avantatges competitius.

Foment de la innovació (de processos, producte i nous materials).

Més rendibilitat i augment de la producció.

Atracció d’inversió privada i nous models de negoci.

Foment de la innovació i R+D+I en productes.

  • Territori i medi ambient:

Més arrelament de les empreses al territori.

Implementació de la transició energètica dels Polígons industrials.

Creixement sostenible i major capacitat de regeneració de l’ecosistema.

  • Per a la societat:

Generació de relacions de cooperació i confiança entre empreses i agents del territori.

Desenvolupament econòmic a través de la generació de llocs de treball.

Nova activitat econòmica amb demanda de nous perfils professionals.

Què estem fent a Barberà del Vallès? El pla de dinamització de la simbiosi Industrial contempla la realització d’un seguit d’accions, entre les que destaquen:

  • El llançament d’una campanya de comunicació intensa i l’elaboració dels següents materials:

Una Guia Online de Bones Pràctiques en simbiosi industrial.

Una exposició itinerant que recorre els vestíbuls de les empreses.

Un Vídeo divulgatiu del projecte amb testimonials de les empreses.

La creació de Taules de treball amb empreses amb oportunitats en simbiosi.

  • La creació d’una Borsa d’hores d’assessorament empresarial in situ per a l’impuls d’operacions de simbiosi industrial.

S’han realitzat 200 prospeccions empresarials. Visites a empreses dels polígons industrials per identificar oportunitats.

D’aquestes prospeccions, s’ha produït 36 assessoraments tècnics (personalitzats i especialitzats) a les empreses amb potencial.

En definitiva, i en paraules de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, “els 3 municipis treballem de manera coordinada per impulsar les polítiques de promoció dels polígons industrials i el reforç de la competitivitat de les empreses i des de Barberà estem concentrant molts esforços en fer dels polígons industrials del municipi un pol empresarial basat en un territori innovador, sostenible i generador de riquesa”.

Font: Ajuntament de BdV