Inauguració de la Instal·lació Esportiva Municipal La Romànica