Inici de les obres de reurbanització de la vorera industrial de la Ronda Santa Maria

Iniciem les obres de reurbanització de la vorera industrial de la Ronda Santa Maria. Aquestes obres tenen l’objectiu de remodelar la vorera i l’aparcament de la façana industrial de tot aquest important eix de la ciutat.

Tot l’aparcament passarà a ser en bateria, amb l’objectiu de poder generar més espai d’aparcament ordenat en un àmbit (barris de Plaça Unitat-Casc Antic i Parc Europa), on no disposem de terrenys municipals per ubicar aparcament dissuasius, com sí podem disposar a altres barris de la ciutat. En el cas del barri de La Romànica, millorarem la disponibilitat d’aparcament a la zona, i on estem estudiant habilitar més zona d’aparcament a solars situats als voltants de Ronda Santa Maria.

Aquesta actuació s’afegeix a la política de baixada de preus de les places de lloguer de l’aparcament d’Antoni Serra i Pujol, coordinada entre Ajuntament i l’empresa municipal Sabemsa; a assegurar les mateixes places d’aparcament en la reurbanització i inclusió del carril bici a Ronda Indústria; i a tota la nova disponbilitat d’aparcament al carrer Circumval·lació. Són actuacions que al mateix temps que donen alternatives a l’aparcament també suposen poder aplicar mesures d’esponjament per millorar la situació de sobresaturació d’aparcament a zones residencials i de vianants, i que faciliten fer millores en la mobilitat i visibilitat de persones que es desplacen a peu per aquests barris.

En aquest sentit, són actuacions que responen a una planificació que s’ha anat treballant des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient per generar més places d’aparcament als límits de barris de la ciutat densament poblats i amb impossibilitat de disposar de terrenys per localitzar aparcaments dissuasoris, i que també farà possible desenvolupar els projectes de millora de l’espai públic (carrers i places) a l’interior d’aquests barris, que estan saturats de la presència d’aparcaments de vehicles.

L’obra té un cost de 791.315,10€ i seran duts a terme per l’empresa guanyadora del procés de licitació, Obres i Serveis Roig, SA. La durada de les obres serà de 4 mesos. El projecte es va redactar i aprovar durant el primer quatrimestre de l’any 2018, i el procés de redacció de plecs i licitació, durant el segon semestre del mateix any, adjudicant-se l’obra a l’empresa guanyadora a principis d’aquest mes de gener.

Font: Bdv.cat