Inici de la convocatòria de concessió d’ajuts a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2018

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en data 31 de gener de 2018, ha adoptat l’acord d’aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics i/o infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre que promoguin, en el municipi de Barberà del Vallès durant l’any 2018, programes en els àmbits de:

 • L’equitat de gènere
 • L’atenció a la dependència
 • La promoció de la salut
 • La protecció i el benestar dels animals
 • L’atenció a la població nouvinguda
 • L’afavoriment de la cohesió social
 • L’atenció a la gent gran
 • El lleure infantil i l’atenció a la joventut
 • La convivència i el civisme
 • La promoció de l’activitat física i l’esport
 • La promoció cultural i cívica
 • La promoció del voluntariat

El termini de presentació de sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’OAC, finalitza el dia 20 de març de 2018.

Oficina d’Atenció Ciutadana
Passeig Doctor Moragas, 224
08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 729 71 71

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19 h.

Font: Ajuntament de BdV