LA CHICA DEL TREN, estrena d’aquesta setmana a cinemes Baricentro