La comissió per a l‘elaboració d’un Protocol d’Actuació per unes Festes Lliures de Violències Masclistes organitza una formació per les entitats que participen en la Festa Major

La comissió de treball per elaborar el Protocol d’Actuació per unes Festes Lliures de Violències Masclistes va organitzar, amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, una formació per les entitats del municipi que participen a la Festa Major de Barberà del Vallès.

L’objectiu de la formació era dotar de coneixements bàsics a les entitats de què és el patriarcat i les violències masclistes, com es manifesten a l’àmbit públic i la legislació vigent en aquesta matèria.

Després d’aquesta conceptualització es va definir com es donen les violències masclistes en els espais d’ocis i festius, amb exemples concrets per poder identificar-les.

Seguidament es va contextualitzar el perquè era necessari fer un protocol d’actuació, el procés d’elaboració del protocol de Barberà, els seus objectius i funcionament.

Per finalitzar es va fer dinàmiques de role-playing per veure com aplicar el protocol i, per tant, com actuar si es produeix una agressió.

A la formació van participar un total de 38 persones, 21 dones i 17 homes.  D’aquestes, 36 formaven part de les entitats del municipi i dues eren personal tècnic de l’Ajuntament.

Per a més informació cal adreçar-se a: protocolbdv@gmail.com