L‘entitat va aprovar el pressupost i el programa d’actuació per aquest any 2016

La Fundació Barberà Solidària (FBS), organització promoguda des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès que té com a finalitat cooperar entre els pobles, va reunir a les seves i seus membres ahir dimarts, 2 de febrer, per tal d’exposar, entre altres temes, el nomenament del nou secretari així com l’aprovació del pressupost per aquest any 2016.

A la reunió va assistir les diferents patrones i patrons de l’entitat entre la qual es trobaven la presidenta de la FBS i Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay; el regidor de Cultura, Ramon Cos i Orobitg; el regidor d’Educació, Juan Antonio Grimaldo Dueñas; la regidora dels Programes per a col·lectius socials, Mireia Sánchez Pi; a més de les regidores i regidors del Ple Municipal, Mònica Maya González, Alejandro Doménech Martín, i Yolanda González Delgado.  També, com a Patrons de la Fundació van assistir la cap del Gabinet d’Alcaldia i Comunicació, María José Velázquez i els tècnics municipals Joan Ruíz com a responsable econòmic de la FBS i  Jordi Porta,  nomenat secretari de la mateixa.

Un dels punts aprovats va ser l’acceptació dels nous patrons, el nomenament del nou secretari així com l’aprovació del pressupost i el programa d’actuació de l’entitat per l’any 2016.

Durant la reunió es va informar del nombre de socis i sòcies que actualment formen part de la Fundació, un total de 73 persones i empreses que col·laboren amb les seves aportacions.

El pressupost de l’entitat per l’any 2016 compta amb un total de 54.596,36 euros, amb el qual es portarà a terme diferents projectes en països en vies de desenvolupament per tal de facilitar la millora integral dels indrets en els quals es treballin, així com la realització de diferentscampanyes de difusió de la pròpia Fundació per tal que la ciutadania de Barberà del Vallès pugui conèixer el treball que es realitza, així com implicar a barberencs i barberenques en col·laborar amb la FBP.

La Fundació Barberà Solidària (FBS) va néixer l’any 2002 amb la voluntat d’oferir una plataforma de participació a les entitats i grups solidaris del municipi i a la ciutadania en general. El seu patronat està format per representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament. L’entitat té per objectiu ajudar humanitàriament i promoure la solidaritat; fomentar el coneixement públic dels problemes del tercer món i contribuir al desenvolupament de diferents països mitjançant projectes concrets; gestionar programes, promoure iniciatives i assessorar en l’àmbit de la cooperació pel desenvolupament i la solidaritat; així com incidir en totes aquelles actuacions derivades o relacionades amb la cooperació i la solidaritat entre els pobles, que tinguin el seu vincle amb Barberà del Vallès entre d’altres.