La Fundació Barberà Solidària signa un conveni amb l’associació Unomásunomás per l’ampliació d’un centre de salut i la construcció d’una ala de maternitat a Gàmbia

El passat 30 de novembre, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, com a presidenta de la Fundació Barberà Solidària, va signar un conveni amb el secretari de l’entitat Unomásunomás, Gerard Nevot Banús, per col·laborar en el finançament del projecte d’ampliació del Health Center de Touba Kolong i la construcció de l’ala de maternitat a Gàmbia.

La subvenció té una dotació de 47.570,73 euros i servirà per continuar amb l’ampliació del Health Center de Touba Kolong i la construcció d’una ala de maternitat que doni servei al propi poblat i a d’altres de la zona d’Upper Niumi (North Bank, Gàmbia).

L’entitat suma esforços també amb l’ong holandesa Future4all, i compta amb el beneplàcit del govern de Gàmbia, amb l’objectiu de reduir la taxa de mortalitat materna, que actualment és de 430 dones per cada 100.000 nadons nascuts vius. Aquesta xifra és una de les vint-i-cinc taxes de mortalitat materna més altes del món, segons les dades del Banc Mundial de 2013.

Després de la construcció d’aquestes infraestructures, s’aniran cedint poc a poc a la comunitat i al Ministeri de Sanitat de Gàmbia, per tal que aporti personal mèdic i d’infermeria, continuant la tasca ja iniciada de prestació d’assistència ambulatòria.

La Fundació Barberà Solidària té com a finalitat donar suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament i fomentar en la ciutadania la responsabilitat respecte els problemes dels països en vies de desenvolupament i compta amb una aplicació pressupostària de despeses dedicada a la cooperació internacional al desenvolupament.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès