La nostra ciutat compta amb prop de 2.500 m2 d’àrees per a gossos

En total són 4 espais distribuïts per diversos punts de la ciutat. Tots ells estan equipats amb papereres i dispensadors de bosses. El més gran es troba al Parc Central que disposa d’un recorregut lúdic amb obstacles on els gossos poden jugar i córrer.

Barberà del Vallès compta amb diferents zones que permet a les persones propietàries i als seus gossos tenir un espai habilitat expressament per a ells i perquè els animals puguin córrer, socialitzar-se amb altres gossos, així com fer les seves necessitats.

En total, el nostre municipi té prop de 2.500 metres quadrats d’àrees d’esbarjo per a gossos repartits en 4 espais ubicats a diferents barris: Rambla Europa amb 475 metres quadrats; Ca n’Amiguet amb 815 metres quadrats; un espai ubicat al carrer Cerdanyola de 690 metres quadrats; i una àrea al Parc Central de 1.600 metres quadrats. Aquesta última és la més amplia de la ciutat i gaudeix tubs, baranes i fustes on les mascotes poden córrer i jugar sense la necessitat d’anar lligats (a excepció dels gossos potencialment perillosos que poden anar sense lligar, però amb morrió).

En aquestes zones, els gossos poden fer les seves necessitats. Tenen tanques que milloren la seguretat dels animals i  la majoria compten amb fonts d’aigua i dispensadors de bosses que permeten que les persones propietàries dipositin els excrements en papereres de forma obligatòria. A més, cada zona compta amb rètols que informen a les persones propietàries de l’obligatorietat de recollir els excrements i de contribuir al manteniment i el bon estat de l’espai.

Les àrees de gossos es netegen diàriament per part dels serveis de neteja viària de l’Ajuntament, i 4 cops l’any es realitzen tractaments i desinfeccions amb productes completament innocus que tenen propietats bactericides, fungicides i viricides.

Les persones propietàries estan obligades a respectar les normes d’ús de les àrees, sent responsables legals de qualsevol tipus de danys que es pogués ocasionar, així com de complir la normativa vigent en matèria de protecció d’animals domèstics, tinença d’animals potencialment perillosos, l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals així com l’Ordenança de Convivència i Civisme de Barberà del Vallès.

Imatge de recurs