La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit tigre

Arriba la calor i amb ella el mosquit tigre. Aquest mosquit és originari del Sud-est asiàtic i es va detectar per primera vegada a Catalunya l’estiu de l’any 2004.

Com és? On viu? Què fa?

El mosquit adult fa entre 2 i 10 mm i se’l reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos. Els ous i les larves viuen en petites masses d’aigua estancada durant un mínim de 5-7 dies. Si per algun motiu l’aigua en la què s’estan desenvolupant s’evapora o s’elimina, les larves moren i no es desenvolupen, i per tant eliminen a l’adult.

Les femelles són les que produeixen principalment les molèsties, per les picades que ocasionen. Aquest mosquit és molt actiu durant el dia amagant-se principalment en zones ombrívoles i amb vegetació. Només volen fins a uns 400 metres del lloc de cria. Per tant, quan ens piquen a casa nostra significa que el punt de cria es troba molt a prop.

Què es fa des de l’Ajuntament?

Des de l’Ajuntament es gestionen totes les denúncies i avisos que es reben per presència, molèsties i picades del mosquit.

Els embornals del carrer amb aigua i larves són tractats amb un larvicida que inhibeix el creixement de la larva provocant la seva mort.

L’aplicació d’insecticides al medi ambient no és un mètode eficaç per controlar el mosquit tigre atès que només elimina al mosquit adult i no actua sobre les larves.

Què pot fer la ciutadania?

La majoria dels punts de cria del mosquit tigre es donen en habitatges particulars (jardins, terrasses, patis, etc.), en els quals l’Ajuntament no pot actuar sense el consentiment de les persones propietàries. Per aquest motiu, és imprescindible la col·laboració ciutadana per controlar l’expansió d’aquest mosquit.

El mètode més eficaç per controlar el mosquit tigre és evitar acumular aigua en espais exteriors, vigilar els recipients, buidar-los i ruixar els embornals dels patis i terrasses amb aigua per evitar l’acumulació de larves en el sifó.

Mosquit tigre i arbovirosis

Les arbovirosis són malalties transmeses per vectors (artròpodes). Les condicions del clima en la zona mediterrània juntament amb la presència del mosquit fa que es donin les condicions necessàries per a l’aparició de malalties com el dengue, el chikungunya i el zika.

Aquests virus els poden portar persones que tornen malaltes de països on aquestes malalties són endèmiques. I si les condicions climàtiques fossin ideals per la proliferació del mosquit, es podrien donar casos autòctons d’aquestes malalties tropicals en persones que no s’han mogut de Catalunya, per tant resulta imprescindible el treball conjunt entre l’ajuntament i la ciutadania per tal de controlar el mosquit tigre.

FONT: AJUNTAMENT DE BARBERÀ