La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit tigre

La desaparició d’aquest molest insecte només es pot aconseguir  amb la col·laboració ciutadana.

La Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallèsestà realitzant diferents actuacions emmarcades en la campanya d’estiu per controlar el mosquit tigre (Aedes albopictus) per evitar així la seva proliferació i garantir el benestar de la ciutadania.

Des de l’any 2006 que es va detectar per primer cop aquest insecte a Barberà, el consistori està realitzant tota una sèrie d’actuacions dirigides a evitar que el mosquit trobi les condicions idònies per criar al nostre municipi.

És important recordar que la col·laboració de tothom, Ajuntament i ciutadania, és la millor manera de controlar la possible expansió del mosquit tigre, atenent que els principals focus de cria que es detecten es troben a domicilis particulars o en embornals amb aigua a la via pública.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta d’ous, el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i ha colonitzat molts països mitjançant el comerç de pneumàtics i plantes amb aigua.

L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya a la població de Sant Cugat del Vallès.

El mosquit deixa les seves larves i ous en qualsevol massa d’aigua petita estancada com gerros, plats de testos, cubells etc.

És actiu de dia i a l’exterior de les cases, i s’amaga en àrees ombrívoles. Fan moltes picades, però a les nostres latituds no són un perill per la salut.

Per evitar la seva proliferació s’ha de tenir cura de:

–          Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc.

–          En cas de tenir pneumàtics, bidons o altres elements que permetin l’acumulació d’aigua en el seu interior, cal tenir-los sotacobert

–          Buideu dos cops per setmana o tapeu amb tela mosquitera espessa (< 2mm) els safareigs, bidons per acumular aigua  i les basses petites. -          Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos. -          Eviteu els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua i tapeu els forats dels troncs d’arbres. -          Llenceu aigua a les arquetes i desguassos dels patis i terrasses per tal evitar l'acumulació de larves de mosquit al sifó de les mateixes. En relació a l’ús d’insecticides per eliminar els mosquits, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no recomana l’ús d’aquests productes a causa de la seva toxicitat. Aquests productes només eliminen els individus adults. No són efectius per les larves i els ous. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barberà aplica un larvicida en tots aquells embornals amb aigua i larves que es troben a la via pública.

Per a més informació sobre el mosquit tigre, recomanem consultar la web del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.