La nostra ciutat ha augmentat la recollida selectiva de la fracció de paper i cartró al municipi, fet que no succeïa des de 2010.

Aquests s’ubiquen a:

 • –  Ctra. Barcelona, 235 (entrada Mercat Onze de Setembre)
 • –  Passeig Doctor Moragas – Parc de Can Serra
  • –  Nemesi Valls – Plaça Unitat
  • –  Nàpols, 52 (davant del supermercat Mercadona)
  • –  Av. Verge Montserrat, 71
  • –  Passeig Doctor Moragas, 245 (Can Llobet)
  • –  Monturiol-Bosc (Parc Europa)
   1. Cal recordar que la utilització de les 9 minideixalleries durant aquest 2015, s’ha reduït una mica respecte a l’any anterior, amb una recollida d’1,25Tn, de les quals 0,88 Tn corresponen a piles usades. Les minideixalleries de residus especials permeten

   contenidor instal·lat a la via pública recollir i emmagatzemar de manera selectiva diferents productes en dipòsits independents: piles, telèfons mòbils, cd’s, dvd’s, cartutxos d’impressores

   a través d’un

   d’injecció, i bombetes.

   Pel que fa la Deixalleria Municipal, ubicada al carrer Circumval·lació, ha rebut 7.498 persones que han aportat 1.815Tn de residus. En la deixalleria la ciutadania pot aportar els residus que no puguin ser recollits amb un altre mètode, tant per la seva naturalesa com

   pel seu volum.

   El seu horari de dilluns a dissabte és de 10 a 13.30h i de 16 a 19h. Diumenge, a excepció

   dels mesos de juliol i agost, obre de 10 a 13.30h.