L’Ajuntament de Barberà continua treballant per a la creació de llocs de treball al municipi amb la contractació de 16 persones

La Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de Treball i Formació ha atorgat a la Fundació Barberà Promoció, entitat vinculada a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, una subvenció per a la contractació de 16 persones.
La subvenció està adreçada a persones en atur no preceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys; o persones en atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.

Les actuacions que es portaran a terme en el marc d’aquest Programa són:
–          ACCESSIBILITAT DE VORERES: 3 manobres que treballaran sota la direcció de dos oficials de la brigada municipal.
–          MANTENIMENT DE PARCS I PLACES: 2 peons de jardineria i sota la direcció d’un oficial de la brigada municipal de jardineria.
–          MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS: 3 manobres, acompanyats per dos oficials de la brigada municipal.
–          REFORÇ A BRIGADA VERDA PEL MANTENIMENT DEL PARC FLUVIAL DEL RIU RIPOLL: 4 peons de jardineria que estaran supervisats per un oficial de jardineria de l’Ajuntament.
–          REFORÇ EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA: 4 peons de neteja viària que estaran supervisats per la inspectora de Serveis de l’Ajuntament.

La Generalitat de Catalunya marca el termini màxim per a realitzar les contractacions el 31 de gener del 2017.
Totes les persones candidates per a poder participar en el procés de selecció, d’aquestes dues línies, hauran de reunir i mantenir unes condicions específiques fins al moment de la signatura del contracte.
Aquestes condicions imprescindibles, per participar en aquests projectes, són:
·         Estar inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats
·         Tenir el permís de treball vigent
·         Estar empadronades a la ciutat amb una antiguitat superior a un any

Es prioritzaran totes aquelles persones que no hagin estat ja contractades per un pla d’ocupació o taller d’ocupació o casa d’oficis de convocatòries anteriors.

Les persones interessades i que compleixin els requisits  s’hauran de dirigir a l’OTG de Barberà del Vallès.