L’Ajuntament de Barberà forma al seu personal en llenguatge no sexista

Aquesta formació és una de les accions emmarcades en el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere que el consistori barberenc va aprovar al febrer de 2015 i que s’implementarà en els propers 4 anys. 
L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha organitzat el curs “Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu”, impartit per la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de detectar el sexisme en el llenguatge i oferir estratègies i eines per tal d’evitar-lo.
Cal destacar la importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina de comunicació i educació. El llenguatge crea realitat, però també la representa i reflecteix.
La nostra societat, malauradament, encara és sexista i, per tant, el llenguatge no està exempt d’aquesta influència.
Històricament, s’ha utilitzat el masculí com a genèric, incloent en ell al sexe femení.  Però com ja se sap, el que no s’anomena no existeix, quedant les dones, d’aquesta manera, invisibilitzades de nou.
És evident, doncs, que cal fer una reflexió sobre les causes i l’origen del llenguatge androcèntric i fomentar la utilització d’un llenguatge alternatiu que s’ajusti a la realitat i visibilitzi les dones i els seus sabers. És una tasca imprescindible, de justícia social i democràcia vital.
El curs, que anava adreçat a part del personal tècnic de la plantilla municipal de totes les àrees i/o seccions de l’ajuntament, va tenir una durada de 8 hores i va anar a càrrec de la Sra. Montserrat Vallvé Viladoms, experta en la matèria. De forma molt pràctica va donar eines a les persones participants per poder aplicar un llenguatge inclusiu en el seu lloc de treball.
Aquesta és una de les accions que recull el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà, aprovat al febrer de 2015, impulsat per la Secció de Recursos Humans i el Programa Municipal de Polítiques per a l’Equitat de Gènere. L’objectiu és que tot el personal de l’Ajuntament vagi rebent aquesta formació progressivament.  Per aquest motiu a l’octubre d’enguany tindrà lloc un altre curs, adreçat al personal administratiu.
Aquest Pla és una eina estratègica de treball amb la finalitat d’incorporar la coherència interna a la pròpia política pública, identificar les discriminacions per raó de sexe que es puguin donar, així com establir objectius i pràctiques per a la consecució de la igualtat real i efectiva en dones i homes dins del consistori.