L‘Ajuntament de Barberà ofereix nous ajuts per fomentar l’ocupació i dinamitzar l’economia local

En una entrevista a Ràdio Barberà, la regidora d’Economia Social i de Proximitat i Ocupació, Sandra Ramos, ha donat a conèixer dos dels projectes que subvenciona l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els projectes tenen per objectiu crear ocupació i generar noves oportunitats que afavoreixin la inserció i la cohesió social tant de persones en atur com d’aquelles que tinguin noves iniciatives empresarials.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de la Fundació Barberà Promoció i amb el suport econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha obert dues línies de subvencions públiques que tenen per finalitat fomentar l’ocupació i generar noves oportunitats que afavoreixin la inserció i la cohesió social.
Les subvencions, que es van obrir al mes de novembre, tenen dues línies diferents. Per una banda, es donarà ajut a  empreses i/o autònoms que compleixin els requisits per a la contractació de persones desocupades com a mínim durant 12 mesos, essent subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social de 6 dels 12 mesos; i per una altra, se subvencionarà fins a 4.000 euros a persones perquè puguin crear noves iniciatives empresarials.
Amb aquest tipus d’iniciatives, l’Ajuntament de Barberà vol facilitar l’accés al mercat de treball de les persones aturades, així com ajudar a aquelles persones amb idees i ganes de posar en marxa algun projecte empresarial. Així ho ha posat de manifest la regidora d’Economia Social i de Proximitat i Ocupació, Sandra Ramos Montesinos, en una entrevista a Ràdio Barberà. “La base ha d’ésser crear polítiques d’ocupació que generi treball estable i de qualitat. Vam destinar mig milió d’euros a fomentar l’ocupació dins de les línies de subvencions de la Diputació de Barcelona que ja estan endegats i ja s’han fet les contractacions. Ara cal posar en marxa altres projectes que ofereix l’AMB que compta amb prop de 300.000 euros dividits en dues línies”.

Ramos ha donat alguns detalls de les línies d’ajuts posats en marxa. La subvenció per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi de Barberà són ajudes de fins a 4.000 euros per a la creació del propi lloc de treball , “una inserció real al món laboral amb iniciatives d’autoocupació, iniciatives empresarials sobre tot fomentant l’economia de proximitat i l’economia social i tot el que són projectes cooperatius” .
D’aquests ajuts econòmics es podran beneficiar les persones que, prèviament a l’inici del RETA (Règim Especial de Treballador/es Autònoms/es), estiguessin en situació d’atur de com a mínim fa 3 mesos, inscrites com a demandants de feina als serveis públics d’ocupació i  empadronades a Barberà del Vallès des de fa 6 mesos.
El consistori barberenc aportarà a la persona o entitat un màxim de 4.000 euros per a les despeses directament relacionades amb la nova activitat empresarial. Se subvencionarà la quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels 6 primers mesos. També es cobrirà l’import de les taxes municipals per la llicència d’obres per inici d’activitat, per obertura de l’establiment i pels serveis d’intervenció administrativa i s’oferiran un màxim de 1000 euros tant pel cost de l’informe tècnic expedit per l’arquitecte/a o enginyer/a  com per les despeses notarials de l’escriptura pública. Fins a 500 euros es podran destinar a les despeses de gestoria pels tràmits d’alta com a autònom/a o empresa.
Tal com ha destacat la regidora “un dels aspectes positius d’aquest projecte és que aquesta subvenció és que tenim fins al novembre de 2017 per exhaurir aquesta partida d’ajuts. En el cas de no haver-ho gastat tot perquè la gent no hagués tingut temps de preparar el seu projecte, podríem rescatar el romanent que sobri de la subvenció per continuar oferint ajudes a iniciatives empresarials”.
El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació d’aquesta subvenció serà fins al 21 de novembre de 2017 i, un cop presentada, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius.

Pel que fa a la línia de subvenció per a la contractació de persones desocupades del municipi es basa principalment en oferir a totes aquelles empreses i/o autònoms la contractació de barberencs i barberenques en atur, subvencionant les despeses salarials i de Seguretat Social de la meitat d’un any de contracte. “És una línia d’ajuts que ja s’havia tirat endavant en altres ocasions i la veritat és que hi ha una bona experiència. No només és una empenta per a les persones que busquen feina i que estan en situació d’atur, sinó també per a les empreses que necessiten aquesta empenta per contractar gent. Empreses que estiguin creixent, que vulguin ampliar i consolidar una nova plantilla”.
El consistori subvencionarà el 50% del salari brut de les persones que es contractin, en funció d’un barem de puntuació, i fins a un màxim de 6 mesos.
El salari brut màxim a subvencionar, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, correspon al 50% dels següents grups de cotització: un màxim de 1.200 euros/mes en el cas del grup de cotització 11; de 1.300 pel grup 10; de 1.400 euros/mes en el cas del grup 05-09; i un màxim de 1.600 euros/mes en el grup de cotització 01-04.
Les entitats sol·licitants es podran beneficiar d’un màxim de 50.000 euros per sol·licitud.
En aquest cas, el termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació d’aquesta subvenció serà fins al 21 d’abril de 2017.

Totes dues subvencions s’han de tramitar a través de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania .