L’Ajuntament de Barberà subvencionarà la contractació de persones desocupades del municipi

El projecte calcula subvencionar un 50% del salari brut.

L’objectiu és oferir a totes aquelles empreses i/o autònoms la contractació de barberencs i barberenques en atur, subvencionant 6 dels 12 mesos de les despeses salarials i de Seguretat Social.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de la Fundació Barberà Promoció i amb el suport econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vol establir unalínia de subvencions públiques a empreses i autònoms per al foment de l’ocupació, per a la reinserció social mitjançant l’increment de l’ocupació efectiva per a la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès.

Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu subvencionar a totes aquelles empreses i/o autònoms que compleixin els requisits per a la contractació de persones desocupades com a mínim durant 12 mesos, essent subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social només  6 dels 12 mesos.

El consistori subvencionarà el 50% del salari brut de les persones que es contractin, en funció d’un barem de puntuació, i fins a un màxim de 6 mesos.

El salari brut màxim a subvencionar, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, correspon al 50% dels següents grups de cotització: un màxim de 1.200 euros/mes en el cas del grup de cotització 11; de 1.300 pel grup 10; de 1.400 euros/mes en el cas del grup 05-09; i un màxim de 1.600 euros/mes en el grup de cotització 01-04. Aquests imports a subvencionar s’incrementaran amb la quantia que correspongui per les despeses de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

Les entitats sol·licitants es podran beneficiar d’un màxim de 50.000 euros amb el total de subvencions concedides.

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania fins al 21 d’abril de 2017.