L‘Ajuntament de Barberà, Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola signen un conveni per crear el programa ’ESStem Treballant’

Es tracta d’un projecte conjunt que té per objectiu potenciar l’Economia Social Solidària dels territoris.

Amb ‘ESStem Treballant’  es realitzarà una diagnosi per detectar necessitats per definir futures polítiques de desenvolupament econòmic participatives i cooperatives.

Amb aquesta mancomunitat es vol promoure un canvi de cultura i model més participatiu i col·laboratiu amb l’entorn.

El passat 11 de gener, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Barberà del Vallès van signar un conveni de cooperació per executar de forma conjunta el programa ‘ESStem Treballant’, un projecte que té per objectiu impulsar l’economia social i solidària dels territoris.

En l’acte de signatura van estar presents els Alcaldes i Alcaldesses dels quatre municipis: Laura Campos Ferrer, Alcaldessa de Montcada i Reixac; José María Osuna López, Alcalde de Ripollet; Sílvia Fuster Alay, Alcaldessa de Barberà del Vallès; i Carles Escolà Sánchez, Alcalde de Cerdanyola del Vallès.

El projecte ‘ESStem Treballant’ posa de manifest la voluntat dels municipis en col·laborar en el desenvolupament d’accions que aportin un important valor econòmic i social a les ciutats, així com un canvi de model més participatiu i col·laboratiu amb l’entorn.

En el conveni s’estableix realitzar entre d’altres accions una diagnosi del territori per detectar necessitats amb les quals establir polítiques futures de desenvolupament econòmic, participatives i cooperatives. Amb aquest estudi es vol realitzar un canvi de treball que sigui més mancomunat entre els municipis i que, a més, es recullin com a model de bones pràctiques. 

Per tal de donar conèixer aquestes accions i el projecte ‘ESStem Treballant’  es portaran a terme diferents campanyes de difusió, comunicació i sensibilització en el territori per impulsar la producció i el treball cooperatiu i solidari entre la ciutadania, així com incentivar i fomentar l’emprenedoria i l’esperit cooperativista.

L’economia social i solidària és una pràctica que proposa i exerceix l’economia al servei de les persones, organitzada democràticament, amb responsabilitat social i arrelament territorial i compromeses amb lògiques equitatives, respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris.

Amb aquest conveni s’inicia una etapa compartida entre els quatre municipis sensibles socialment i responsables envers a polítiques d’actuació locals, que millorin la competitivitat i les oportunitats de canvi.