L’Ajuntament exposa el cens electoral per a l’elecció de les persones candidates a jurat popular 2017-2018

Entre el 15 i el 23 de setembre, els barberencs i barberenques podran consultar si les seves dades són correctes a l’OAC de l’Ajuntament.

El proper 28 de setembre es durà a terme el sorteig per establir la llista biennal de persones candidates a jurat popular de la província de Barcelona. Els ajuntaments han d’exposar el llistat del cens electoral vigent del seu municipi prèviament a la data del sorteig. En el cas de Barberà, la consulta de les dades del cens es pot fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament, passeig Doctor Moragas, entre el 15 i el 23 de setembre.

En total se seleccionaran 5.000 persones candidates a jurat popular entre la ciutadania inscrita al Cens Electoral, vigent a 1 d’agost de 2016.

Les persones escollides el dia 28 de setembre formaran la llista provisional de candidats a jurats i durant els propers dos anys podran ser seleccionats per a formar part d’un jurat popular. Serà llavors quan les persones escollides podran presentar les al·legacions que creguin oportunes.

El Tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que la ciutadania participi directament de l’Administració de justícia. Participar en els assumptes públics és un dret constitucional de la ciutadania, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei ho disposa. Per a ser jurat popular s’ha de ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, ser veí de qualsevol dels municipis de la província i no estar afectat per cap discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi exercir aquesta funció.