L‘Ajuntament posa en marxa un Servei d’Atenció Psicològica per a Infants i Adolescents en situació de violència masclista

La violència masclista en l’àmbit de la parella és una xacra social que pateixen les dones, com és evident, però també els seus fills i les seves filles i que produeixen unes conseqüències a nivell físic, conductual, emocional, cognitiu i social de les que s’han de recuperar.

L’Ajuntament des de fa molts anys ofereix una atenció específica i especialitzada a dones en situació de violència masclista a través dels serveis del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones, Servei Jurídic i Servei d’Atenció Psicològica) de l’Oficina de Polítiques de Gènere, precisament per paliar aquestes conseqüències i garantir la seva recuperació a tots nivells.

Malgrat aquests serveis han anat creixent amb el temps, sempre anaven adreçats a les dones i no a les seves criatures.  Per tant, no es disposava d’un servei especialitzat i específic per les filles i fills, que també pateixen de forma directa aquest tipus de violència. En aquest sentit, els infants han estat els gran oblidats en la planificació dels serveis necessaris per atendre aquesta realitat i, també, els més vulnerables i necessitats d’atenció.

Per aquest motiu la Secció de Serveis Socials i l’Oficina de Polítiques de Gènere han apostat per donar resposta a una necessitat tan evident, impulsant la creació d’un Servei d’Atenció Psicològica per a Infants i Adolescents al municipi, per garantir la seva atenció i recuperació, que es posa en marxa avui mateix.

Al servei podran accedir els infants que estan en seguiment i, per tant, es derivin des de Serveis Socials i/o el SIAD.

L’objectiu és doncs treballar de forma paral·lela amb les mares i els infants, per tal de garantir no només la recuperació a nivell individual sinó també una recuperació afectiva i vincular.

El Servei anirà a càrrec d’una psicòloga infantil especialista en la temàtica i tindrà una dedicació de 8 hores setmanals.