L’Ajuntament realitza diferents accions de millora de voreres

Durant aquestes últimes setmanes el personal de la Brigada d’Obres està realitzant
diferents tasques per arranjar i millorar diferents punts de la ciutat.
L’Ajuntament de Barberà del Vallès està portant a terme diversos treballs de millora de  voreres en diferents punts de la ciutat. Es tracta dunes tasques que realitza la regidoria dVia Pública i Obres de forma puntual durant tot l’any per anar arranjant els carrers i places del municipi per millorar la qualitat urbana i la mobilitat ciutadana.
Les tasques, realitzades per personal de la Brigada d’Obres de la ciutat i dels Plans  dOcupació amb els que compta el consistori, shan basat principalment en extreure i repavimentar voreres que a causa de les arrels dels arbres han aixecat el panot.
Les millores shan realitzat en diferents punts de Barberà com en el carrer Marquesos de Barberà, l’avinguda Verge de Montserrat o el passatge de la plaça García Lorca.
 Destacar que paral·lelament també s’han realitzat diferents treballs de manteniment en les  diferents escoles de primària de Barberà. Aquests són treballs que es realitzen tots els mesos i  que es basen principalment en arranjar finestres, persianes, portes, panys, mobiliari, entre d’altres.
Aquests treballs també es realitzen puntualment durant tot l’any, ja que les tasques de millora i pintat es realitzen durant l’època estival quan les escoles estan buides.