El Ple del Consell Comarcal ha aprovat els comptes amb els vots a favor dels grups del PSC, ERC, CiU i el PP i les abstencions de l’Entesa, CUP-CAV i Ciutadans

Un 69% del pressupost comarcal es destina als principals programes que tenen a veure amb les polítiques més rellevants per la cohesió social: Transport escolar; suport a la dependència; atenció social bàsica; atenció a la convivència familiar, infància i adolescència; ciutadania; Joventut, Cultura i Esports.

El Consell Comarcal ha aprovat un pressupost de 19.579.166’06 euros pel 2016. Aquest pressupost contempla una disminució del 63% en les assignacions dels grups polítics comarcals i dedica un 69% de la despesa a partides de caire social.


El pressupost del Consell Comarcal pel 2016 es basa en 5 eixos principals:

  1. un nou marc de relació amb els ajuntaments,
  2. demanar un nou marc de finançament consell-Generalitat,
  3. una reducció dràstica de la despesa política,
  4. la priorització de la despesa social i
  5. una aposta clara per la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.