L’Àrea Metropolitana de Barcelona cobra un 30% de més en rebuts del seu polèmic impost

L’organisme supramunicipal admet que existeix un mètode de càlcul menys onerós però no anul·la els imports reclamats

Veïnes de Barberà davant la façana principal de l’Ajuntament

La revolada causada per la taxa que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha estès a la segona corona de l’urbs com a contrapartida a abaratir-li el transport públic ha portat a acarar la complexa fórmula amb què es calcula la quantia als propietaris d’immobles de 18 municipis. Ajuntaments als quals s’ha expandit el tribut metropolità, com els de Cerdanyola del Vallès i Sant Vicenç dels Horts, han detectat un sobrecost mitjà d’al voltant del 30% en el recàrrec aplicat a l’Impost de Béns immobles.

Tots dos han suggerit que es reajusti segons els valors cadastrals que van actualitzar en 2005, la qual cosa el AMB no va tenir en compte en taxar el tribut en les dues poblacions i que comportaria que els contribuents paguessin menys. El AMB ho ha acceptat per a 2020, però ha descartat anul·lar els rebuts d’aquest any, estimats amb un mètode aritmètic que, encara que al·lega que és correcte, ha implicat que l’import se sobrevalori.

«En una reunió vaig demanar tres vegades que donessin de baixa tots els rebuts de Cerdanyola, però van dir que era inviable. L’única via que ens han deixat és la del recurs individual», comenta el regidor de Serveis Econòmics, Javier Sánchez, que assenyala que el AMB pot percebre entorn d’un milió d’euros de més aquest 2019 en la localitat, en obviar el resultat de la revisió cadastral que Cerdanyola va efectuar fa 14 anys. L’Ajuntament ha obert fins i tot en cap de setmana per a tramitar peticions perquè es reintegri l’excés sufragat; 3.421 veïns l’han sol·licitat en el Consistori.

«Si han de retornar diners, ho retornaran, però miraran cas a cas», explica Sánchez. L’Ajuntament ha interposat les seves pròpies reclamacions perquè el AMB li demana 1.000 euros que creï de més per immobles de la seva titularitat i altres 8.500 per propietats d’una empresa pública, a part de 15.000 euros per altres exemptes d’IBI i que considera indeguts.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també ha presentat un recurs contra l’abonament que ha de fer per una finca. L’alcalde, el socialista Miguel Comino, defensa que «cal tenir en compte el valor cadastral de 2005» per a rebaixar l’import i sosté que l’anterior equip de govern, liderat per ERC, no va aportar en el seu moment totes les dades requerides. «El AMB va decidir aplicar el tribut sense disposar de tota la informació, amb el conseqüent perjudici que ha significat», assegura.

Els veïns de Sant Vicenç podran sumar-se al recurs per a demanar el reemborsament entrant una instància a l’Ajuntament abans del 16 de gener. El Consistori treballa per a enviar al AMBels valors cadastrals vigents en 2005 per a rebaixar l’impost en 2020.

Més municipis sondegen fórmules menys oneroses. Castellbisbal contractarà a una empresa perquè comprovi si existeix un criteri més favorable per als seus habitants en funció de les variacions del cadastre des de 2005. Es guia per la via oberta per Sant Cugat del Vallès, que va discrepar amb la base de càlcul i va aconseguir disminuir la recaptació que el AMB va preveure de 6,9 milions a 4,2 milions d’euros en la localitat. Sant Cugat va desistir d’un contenciós, mentre que Barberà del Vallès sí que el manté en el jutjat. El AMB no ha atès les peticions reiterades de resposta d’aquest mitjà.

Fonts: Vozpópuli, EM, LaVang, etc.