L‘empresa d’inserció, E.I. Barberà Inserta S.L. publica convocatòries per crear diverses borses de treball

Lempresa dinserció, Barberà Inserta, publica les bases que regiran els processos selectius per a la constitució de tres borses de treball amb lobjectiu de cobrir eventuals necessitats

Davant la necessitat de contractació per cobrir vacances, baixes de personal i per acumulació de tasques dels nostres serveis es fa convocatòria amb l’objecte de constituir tres borses de treball amb caràcter temporal i amb les categories professionals de neteja, repartidors/es i consergeria.

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-los les propostes de contractació. En la crida dels i les aspirants es seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor puntuació.

Si voleu participar en el procés heu de presentar la documentació requeria juntament amb la sol·licitud fins el dia 14 de juliol al carrer Torre d’en Gorgs 40 a l’atenció de Barberà Inserta en l’horari de 8 a 20h de dilluns a divendres. Dissabtes i Diumenges de 10h a 13h

Mes informació: http://www.bdv.cat/es/barbera-inserta

Pulsa aquí para añadir un texto