La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz i Isern, va confirmar el compromís de la Generalitat de realitzar les obres de Can Planas.

Durant la celebració de la darrera sessió del Parlament de Catalunya, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz i Isern, va ser preguntada sobre la situació de l’Institut Can Planas.

En la seva primera intervenció, la consellera va confirmar les obres a l’institut Can Planas:“S’està treballant en la Taula de Planificació, sí hi han hagut moltes reunions, i el que sí que li puc dir en aquest moment és que es crearà un nou institut a Barberà i que també s’asseguren les obres de Can Planas. Ara, de la mateixa manera que li dic això, també li dic que això s’ha de fer de manera consensuada, però de manera també raonable. Per tant, el compromís d’aquest departament per fer les obres a Can Planas hi era i hi seguirà sent, i també, per assegurar un nou institut, ara hem de trobar la millor manera per tal de garantir que les dues coses siguin possibles”.

En una segona intervenció, Meritxell Ruiz i Isern va matisar la seva primera resposta: “Actualment, els hi hem assegurat que les obres a Can Planas estan previstes, que es podran continuar i també que es pot crear aquest nou institut de dues línies de secundària en aquesta espais actualment de l’escola”.

A la sessió parlamentària van ser-hi presents l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, i el regidor d’Educació, Juan Antonio Grimaldo Dueñas, que van assistir per tal de fer seguiment prioritari d’aquest tema. A la tribuna de públic del Parlament també es trobaven representants de la Plataforma per una Secundària de Qualitat de Barberà.

TOT EL SEGUIMENT D’AQUEST DEBAT EL PODEU SEGUIR A LA web de Parlament de Catalunya.

Homenatge

Aquest 17 de febrero també va ser un dia trist en el Parlament, a l’inici de la sessió es va fer un minut de silenci per la mort de l’H. Muriel Casal. Una rosa blanca va quedar en el seu escó.