L’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà atén més de 7 mil visites durant l’any 2017

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès ha atès durant l’any 2017 un total de 7.201 consultes, de les quals gairebé tres quartes parts són presencials. Aquesta xifra representa un augment de 700 consultes respecte l’any anterior.

Ajuts econòmics per al pagament de l’habitatge habitual i demanda d’habitatge

Tot i que la demanda majoritària dels usuaris i usuàries de l’oficina han estat els ajuts econòmics per al pagament de l’habitatge habitual amb 3.189 consultes (52,5%), queda palès que l’accés a un habitatge és la principal necessitat de la ciutadania. Així ho demostren les 1.203 consultes (20%) sobre habitatges de protecció oficial i el Registre de sol·licitants d’habitatge, eina indispensable per a accedir a qualsevol habitatge protegit a preu assequible.

Entre els ajuts econòmics trobem els ajuts al pagament del lloguer que representa el 90% del total d’aquests ajuts, i els ajuts urgència especial, per a cobrir deutes puntuals de lloguer, per a accés a un nou habitatge com a conseqüència d’un desnonament o execució hipotecaria, per a deutes puntuals de quotes d’amortització de la hipoteca.

Rehabilitació i cèdula d’habitabilitat

La necessitat de rehabilitar els edificis i habitatges del municipi i l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat representa el 16% de les consultes rebudes, amb 1.140 consultes. Durant 2017 el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert dues convocatòries d’ajuts a la rehabilitació. Una d’elles per a rehabilitar l’interior de l’habitatge, encara vigent. La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge és habitable i és necessària per a realitzar qualsevol transmissió i per donar d’alta els subministres.

Mediació per a persones amb deutes del seu habitatge habitual

Les consultes d’ajuts per a persones amb deutes correspon al 8% del total amb 603 consultes, representant un augment de dos punts respecte l’any anterior.

Els casos en que el deute de la hipoteca pugui provocar la pèrdua de l’habitatge es deriven al Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació, en conveni amb el Col·legi d’advocats de Sabadell, per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. Aquest servei va adreçat a ciutadans que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament, entre altres casuístiques.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès