En el cas de les persones que estan prenent un tractament de llarga durada i ha caducat el Pla de medicació, es recomana no anar al CAP, sinó directament a la farmàcia amb la targeta sanitària.

En relació amb les mesures de Recepta Electrònica derivades de l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa que les oficines de farmàcia poden recuperar el pla de medicació vigent utilitzant únicament la Targeta Sanitària (TSI) de cada persona pels casos en què s’hagi perdut o no disposi del full (en paper) del pla de medicació.

En el cas de les persones que estan prenent un tractament de llarga durada i ha caducat el Pla de medicació, es recomana no anar al CAP, sinó directament a la farmàcia amb la targeta sanitària.

Si el medicament ja estava al Pla de medicació, es donarà la medicació per a un mes de tractament. Si el medicament és nou o de control especial, s’ha de contactar amb el propi metge o metgessa a través de l’eConsulta i, si no és possible, per telèfon. El metge o metgessa valorarà la sol·licitud i emetrà el Pla de medicació perquè es pugui tenir disponible des de la targeta sanitària (TSI) o perquè es pugui descarregar des de La Meva Salut.

Cal recordar que aquestes mesures són de caire excepcional, i com a tals, es revertiran per complet un cop acabi la situació d’excepcionalitat.

Font: bdv.cat