Multitudinària participació a la convocatòria ciutadana de la casserolada contra l’impost metropolità

Des que l’impost metropolità s’ha materialitzat en un rebut que ha arribat a gairebé totes les llars i comerços barberencs, s’ha creat una situació que ha desembocat en diverses accions: Per part el Consistori es va convocar un ple extraordinari del qual ja vam informar extensament i com a resposta, ahir dimecres 13 de novembre, la ciutadania, va convocar una casserola en la plaça de la Vila per a escenificar el desacord ciutadà per la imposició d’aquest nou tribut.
Així doncs, cap a les 19 h, la plaça  es va anar omplint de la ciutadania que, proveïda amb casseroles i alguns punxants missatges dirigits a l’equip de govern en general i a l’alcalde en especial van estar davant de l’Ajuntament durant aproximadament una hora.

L’impost metropolità no ha arribat en un bon moment per a la ciudadanía i ha provocat una clara negativa per a assumir nous impostos. I més, quan s’havien compromès a explicar, abans de rebre els documents de pagament, quines serien les contrapartides d’aquest impost,  però això tampoc hi ha estat així.

Per tant, es pot entendre el desencís ciutadà davant aquesta nova obligació econòmica i tot sabent que el propvinent 2020 aquest podria incrementar-se fins a un 5% més.

Tot això en major o menor mesura ha provocat aquesta situació.

MS