Nou eix per a la bicicleta des de la glorieta d’Alió al Castell de Barberà

El Pla de Mobilitat de Barberà contempla com línia estratègica el foment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i la creació d’una xarxa per a bicicletes que enllaça els trams urbans amb la xarxa de camins del Parc Fluvial del Ripoll i Bosc de Santiga, consolidant el caràcter estratègic i d’alt valor natural, patrimonial i paisatgístic de tot aquest darrer àmbit.

La bicicleta és un mitjà idoni per moure’s per la ciutat i un mitjà saludable per a les persones usuàries, ja que fan exercici físic mentre es desplacen, i també evitem contaminar, és silenciosa, segura i no genera problemes d’aparcament. En el seu ús com a oci és també interessant perquè permet l’acostament a la natura de forma respectuosa i saludable.

La creació d’un nou carril bici des de Glorieta d’Alió fins enllaçar a l’existent a carrer Circumval·lació, que enllaci amb l’espai del riu Ripoll i Castell de Barberà ha estat una iniciativa treballada des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient, creant un nou eix que creuï el municipi d’oest a est, permetent un nou accés a peu i en bicicleta des del nucli urbà de Barberà fins el Parc Fluvial del Ripoll i el Castell de Barberà. Els elements més significatius d’aquest d’aquesta intervenció són els següents:

  • Un carril bici pel carrer Urgell i rondes Est i Indústria, que enllaça amb la xarxa de carrils bici del municipi, i que actua com a eix bàsic d’enllaç amb els camins de la plataforma del riu.
  • Els camins del Parc Fluvial, que actualment són objecte d’un estudi de senyalització i millora, on cal destacar el Camí del Riu (al marge esquerre del riu) cada cop més utilitzat per vianants i bicicletes.
  • Una passarel·la exclusiva per a vianants i bicicletes a l’alçada del Molí Vermell que, integrada en l’entorn natural d’aquest espai fluvial, i amb una longitud de 60 metres i una amplada de 1,5 metres, actuï de nou enllaç de la xarxa de camins de l’àmbit fluvial a ambdós marges del riu i faciliti l’accés al Castell de Barberà.

En la intervenció de la passarel·la s’ha demanat la col·laboració econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), perquè participi amb l’Ajuntament de Barberà en el seu finançament. En el cas del carril bici en tot l’eix Urgell-Est-Indústria comptarem amb finançament de la Diputació de Barcelona per tirar-ho endavant durant aquest any 2017.

Aquesta intervenció reforça l’objectiu de foment d’una mobilitat més sostenible que s’impulsa des de l’AMB, que amb la col·laboració de tots els ajuntaments que la integren està dissenyant una xarxa ciclable metropolitana que ha de saber integrar-se també a les realitats i iniciatives existents a la nostra comarca i que queden fora de l’àmbit de l’AMB. En aquesta xarxa ciclable metropolitana està inclosa l’eix de la carretera de Barcelona i també l’eix proposat per aquesta primera intervenció d’Urgell-Est-Indústria-Circumval·lació fins a enllaçar amb la xarxa de camins del riu Ripoll. La posada en marxa d’aquest nou eix ciclable a Barberà del Vallès, de la Glorieta d’Alió fins al Castell de Barberà, també ha d’ajudar a estendre aquesta xarxa ciclable a Badia del Vallès i el Campus de la UAB, una intervenció intermunicipal que suposaria un guany importantíssim per a tots i totes.