Un nou programa educatiu d‘activitats aquàtiques de l’Ajuntament de Barberà: una eina per a la inclusió social

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Barberà va  aprovar el passat 31 de maig,  el Programa d’activitats físiques i esportives en el medi aquàtic pel curs 2016-17, un projecte d’actuacions, que més enllà del seu valor per afavorir la pràctica física i esportiva també vol ser una eina de cohessió social al municipi.

El programa vol promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial i vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives municipals existents.

Ofereix un total de 1.370 places per a les diferents activitats: natació per a nadons de 6 a 36 mesos, natació de 3 a 13 anys, aiguaesport per a joves de 14 a 17 anys, natació tecnificada de 6 a 18 anys, natació sincronitzada, intensiu estiu de 3 a 13 anys, adults, gent gran, aiguasalut i natació personalitzada.

Pel curs 2016-2017  s’ha mantingut  l’oferta general de cursos anteriors de grups, horaris, instal·lacions i col·lectius de diferents edats als quals es dirigeix la proposta.

A diferència de cursos anteriors, s’ha reservat una plaça en cada grup i nivell reservada als infants i persones adultes amb necesitats especials derivades de situacions personals i socials desafavorides, que rebran, dins dels grups ordinaris una atenció personalitzada.

També, a diferència d’anys anteriors, s’ha modificat el sistema d’accés a les diferents activitats, afavorint en l’elecció a la població resident al municipi.

El nou sistema d’inscripció ha evitat les cues generades per obtenir plaça,  afavorint un procés més equilibrat i just, ampliant els punts de lliurament, horaris i dates de la preinscripció.

El pressupost global estimat ascendeix a un total de despeses de 498.260,00 euros i uns ingressos previstos pel pagament de les taxes de 183.698,14 euros. Les persones usuàries del servei assumiran el pagament del 36,8% de les despeses reals, l’Ajuntament aporta el 63,20% restant.

Totes les activitats del programa començaran l’1 d’octubre de 2016 i finalitzaran el 30 de juny de 2017.