Nou projecte de menjadores per a gats de carrer

Els gats de carrer són gats que han nascut i crescut lliures en zones urbanes, i solen viure en grups més o menys grans (colònies), sobretot en solars, en edificis abandonats, i en zones obertes o carrerons.

Les colònies de gats es relacionen amb la ciutat i la ciutadania de maneres diverses. Entre d’altres, poden controlar la presència de rosegadors però és cert que també poden suposar una molèstia per als veïns i veïnes quan es tracten de colònies descontrolades que s’alimenten del que troben pel carrer, als contenidors, o de les restes de menjar que els donen algunes persones. En aquest sentit, cal recordar que l’Ordenança Reguladora de la tinença d’animals prohibeix explícitament l’alimentació d’animals a la via pública.

És per això que des de la Secció de Salut s’està treballant per tal de col·locar una vintena de menjadores oficials arreu del municipi. La ubicació de les noves menjadores s’ha decidit tenint en compte les propostes rebudes de ciutadanes i ciutadans a través d’instàncies, i les rebudes per part de les entitats animalistes, grans coneixedores de la localització de les colònies de gats.

Malgrat es pugui pensar el contrari, la col·locació d’aquestes menjadores no provocarà un increment en el nombre d’animals. Simplement passaran a ser alimentats de forma adequada i regulada per persones responsables, fet que evitarà que els gats estiguin fent guàrdia prop de les cases o contenidors i disminuirà les baralles entre ells.

Amb aquesta acció es pretén concentrar l’alimentació dels gats i evitar problemes d’higiene a la ciutat. Al mateix temps, el fet que els diferents grups de gats vagin cada dia a menjar al mateix lloc permetrà controlar-los i detectar possibles problemes de salut. A més, tenir-los localitzats ajudarà a tenir una idea del cens dels animals i facilitarà la planificació de les esterilitzacions.

La presència de gats a les ciutats és una realitat a tots els municipis i l’objectiu de l’Ajuntament és tenir totes les colònies controlades. Això implica tenir localitzats els animals, alimentar-los adequadament, controlar-los sanitàriament i esterilitzar-los. Només així evitarem la proliferació indiscriminada dels gats i permetrem que els que hi ha, visquin dignament sense suposar un problema per a la població.

FONT: bdv.cat