Obertes les inscripcions al curs de monitoratge de lleure 2017

El curs de monitor/a té com a principal objectiu preparar l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.

El Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil és un curs homologat per la Generalitat de Catalunya, impartit per escoles de formació degudament autoritzades, i amb un contingut pedagògic molt interessant. Aquest curs dona opcions d’inserció laboral en el món de l’educació en el lleure i també en l’esport.

El Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil  s’adreça a persones adultes, amb 18 anys fets el dia de començar el curs.

Ubicació:

Espai Jove municipal La Roma
Via St. Oleguer, 6

Calendari d’inscripció al Curs de monitor/a de lleure: 
Del 20 de novembre a l’11 de desembre de 2017.

Calendari i horari del Curs de monitor/a de lleure:                                                                     

Hores lectives: 100h
Hores lectives no presencials en campus on-line: 25 + 25h
Hores pràctiques: 160h

Calendari lectiu: 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31 de desembre 2017 i 2, 3, 4, 5*, 7, 13 i 14 de gener 2018.

Horari previst: de 10 a 14h i de 15.30 a 19.30h. Els dies marcats amb * l’horari serà només de matí (10 a 14h).

Màxim d’absències possibles per tenir l’acreditació: 4 sessions és el màxim per faltar, i contant una sessió com a 4h.
Taxes:

Import del curs: 220 €
Import amb 50% de bonificació per voluntariat.
Import amb 100% de bonificació per raons econòmiques.

Documentació que cal presentar: 

□ Sol·licitud, general per tothom

□ Fotocòpia del DNI/NIE, general per tothom

□ Fotografia tipus carnet, general

□ Certificat emès per la presidència de l’entitat on presten els serveis com a persones voluntàries, i document de compromís només en cas d’acollir-se al preu reduït.

□ Sol·licitud de bonificació per raons econòmiques i/o socials només en cas d’acollir-se al preu bonificat

□ Autorització per la consulta de dades del padró municipal i dades fiscals de l’agència tributària en cas de sol·licitud de beca, només en el cas d’haver sol·licitat preu bonificat .

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès