Obres d’adequació dels terrenys de Can Rabella

En aquest sector es crea una nova plataforma per a operacions logístiques; es tracta d’una parcel·la d’uns 80.000 m2 de terreny i uns 50.000 m2 de sostre edificable. L’actuació en aquests terrenys es complementa amb l’actuació al sector contigu de Ca n’Alzina, al terme de Sabadell, que és qui ha tingut i té la iniciativa d’urbanitzar.

L’inici de les obres suposa la culminació d’un procés de planejament urbanístic que es va iniciar l’any 2003 i ha tingut diverses etapes amb orientacions diferents.

Les obres d’urbanització consisteixen en construir una nova rotonda a la carretera de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda (B140) que donarà accés a Can Rabella i també millorarà notablement les condicions de seguretat de l’accés al polígon de Can Roqueta de Sabadell; adequació del carrer de Ca n’Alzina, situat entre els temes municipals de Sabadell i Barberà; la construcció d’una bassa de laminació per a les aigües de pluja que van al torrent de Can Llobateres i l’adequació de la zona de bosc del talús del riu Ripoll amb un camí de vora.

En aquesta zona, l’Ajuntament de Barberà disposava d’una propietat equivalent al 6 % aproximadament del terreny, provinent d’una antiga finca. També va obtenir la cessió del 10% de l’aprofitament del sector previst per la Llei d’Urbanisme, de manera que tenia aproximadament un 16 % de la propietat del sector.

Aquests terrenys es van posar a la venda per concurrència pública perquè l’Ajuntament no els podia aprofitar, ja que es tractava d’una porció indivisa de parcel·la i no arriba a la superfície de la parcel·la mínima. Prèviament, Sabadell Creixent (on participa l’Ajuntament de Sabadell), el propietari majoritari, ja havia venut la seva propietat.

La propietat majoritària de la parcel·la i del sector va adquirir la part municipal. Aquest import s’incorpora la patrimoni municipal del sòl i habitatge, que té per finalitat el desenvolupament de polítiques d’habitage al municipi. Com a primera mesura, l’Ajuntament té previst destinar 1.000.000 d’euros d’aquests diners a la compra i adequació d’habitatges en el municipi per a lloguer social.

L’Ajuntament de Barberà treballa perquè els efectes mediambientals i de mobilitat es millorin a l’entorn de la carretera B140. Ho hem fet abans de la urbanització de Can Rabella i ho seguirem fent ara, tenint present que els problemes de mobilitat no han aparegut ara per aquest projecte. Per això sorprenen les declaracions de l’Ajuntament de Santa Perpètua (coneixedor del projecte) i de l’Ajuntament de Sabadell, que ha estat representat pel seu actual alcalde a la Junta de Compensació de Can Rabella, juntament amb el regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés. Per tant, els governs municipals de Sabadell i Barberà tenen la mateixa responsabilitat en la gestió urbanística de Can Rabella (i Ca n’Alzina). El regidor Fabià Díaz-Cortés ja ha exposat que “Can Rabella no és el model de ciutat i territori que compartim des de l’equip de govern, ni respon a les actuacions que en altres àmbits s’està impulsant des de la regidoria de Territori i Medi Ambient. És un projecte del passat amb uns compromisos adquirits, fruit de la gestió urbanística que s’inicia al 2003, que hem d’entomar els nous governs a partir del 2015, i que suposava greus problemes econòmics als dos ajuntaments desmuntar tot el que anteriors governs havien desenvolupat. En aquest context, la decisió final, i no sense debat intern al govern municipal de Barberà, i tenint present la posició del govern de Sabadell, és la de treballar per apaivagar en la mesura del possible tots els seus impactes i trobar la millor sortida”.

L’Ajuntament de Barberà demana als ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell que més que declaracions als mitjans de comunicació que generen confusions i en algunes afirmacions s’estigui faltant a la veritat, que els tres ajuntaments s’asseguin i treballin de veritat per millorar la mobilitat, preservar els entorns naturals i agrícoles i apaivagar els impactes mediambientals.

Font: Ajuntament de BdV