A partir del 18 de juliol, nou Servei d‘Assessorament sobre Clàusules Abusives a Prèstecs Hipotecaris a l’OAC

El servei visitarà la ciutat cada quinze dies, en dimarts alterns.

El proper dimarts 18 de juliol, s’iniciarà el Servei d’Assessorament especialitzat sobre consultes relacionades amb les clàusules abusives en préstecs hipotecaris.

El servei serà atès per dues lletrades especialitzades que han estat assignades per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i que s’alternaran per prestar el servei a la taula 6 de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Aquest nou servei és fruit del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, i es durà a terme cada quinze dies, en dimarts alterns, i amb el següent calendari de prestació durant l’any 2017:

  • Els dies 18 de juliol i 5 de setembre, de 10 a 14h (degut a l’horari d’estiu de l’OAC)
  • Els dies 19 de setembre, 3 d’octubre, 17 d’octubre, 7 de novembre, 21 de novembre, 5 de desembre i 19 de desembre, de 15 a 19h

Les persones interessades poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès