Període pre-inscripcions activitats físiques i esportives en el medi aquàtic

Del 14 al 25 de maig de 2018

  • Activitats aquàtiques per a infants de 3 a 13 anys
  • Aiguaesport per a joves de 14 a 17 anys
  • Natació tecnificada de 6 a 16 anys
  • Cursos de natació per a persones adultes de 16 a 60 anys
  • Activitats aquàtiques per  nadons de 6 a 36 mesos
  • Activitats aquàtiques d’estiu per infants de 3 a 13 anys
  • Activitats aquàtiques per a gent gran majors de 60 anys
  • Aiguasalut per a persones adultes

Llocs on recollir i lliurar la pre-inscripció:

– Instalació Esportiva Municipal Maria Reverter

– Instalació Esportiva Municipal Can Llobet

– Oficina d’Atenció a la Ciudadanía (OAC) Ajuntament de Barberà del Vallès

Horari: de 8 a 19 hores.

Font: Ajuntament