Preocupació per la presència d’amiant en un par infantil del Parc Central del Vallès on molts dels usuaris del parc desconeixien la seva presència

L’Ajuntament de Sabadell estudia la manera d’evitar riscos  a la població que diàriament visita el Parc Central del Vallès. Des de de abril, l’àrea de jocs infantils roman tancada després de l’aparició de restes d’amiant en la superfície i d’haver retirat 96 quilos de material, el Consistori analitza com impedir que aquest material tòxic reaparegui.

El parc, situat  entre Sabadell i Barberà del Vallès, va començar com un ambiciós projecte però mai es va arribar a materialitzar tal com s’havia planejat.

Han estat diferents els esculls,  el més determinant l’econòmic que ha impedit finalitzar el projecte. Encara que en els últims mesos també s’ha vist obligat a fer front a l’aparició de restes d’amiant en zones de jocs infantils.
L’Ajuntament es va veure obligat a acordonar el parc i tancar-lo a causa del risc que aquesta fibra tòxica representa per a la salut de les persones que la inhalen. Va ser un usuari de la zona qui va alertar al Consistori que havia vist aquest material, conegut també com uralita en el sòl. Mai ningú, fins llavors, havia comunicat l’existència de fibrociment en les 20 hectàrees que comparteixen Sabadell i Barberà.

Fonts: diverses