Presentació del projecte de remodelació del carrer Migdia i tram de carrer Barcelona

El passat dimarts 24 d’octubre, es va convocar el veïnat els carrers Migdia i Barcelona (entre els carrers Ferran i Àngel Guimerà) a la presentació del projecte de reurbanització d’aquests dos trams de carrer.

L’acte es va dur a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i van assistir una trentena de veïns i veïnes (altres s’havien excusat). Va fer la presentació de la trobada, el Tinent d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient,Fabià Díaz-Cortés, i també hi va assistir la Regidora de Barri, Mireia Sánchez Pi. A continuació, personal tècnic municipal de la regidoria de Territori i Medi Ambient, va explicar els detalls del projecte, que a continuació es va debatre.

D’aquesta manera, es proposa tractar el carrer Migdia i el tram més estret del carrer Barcelona com a carrers amb plataforma única (sense distingir calçada i voreres), ja que per la seva dimensió i ús, aquest tractament és el que es considera més adequat; així, la prioritat d’ús del carrer serà per a les persones vianants però els vehicles del veïnat també hi podran accedir i aparcar, de manera que esdevindrà un espai més tranquil, on es podrà fer un ús més domèstic i pacificat del carrer.

A nivell polític i tècnic es va tenir cura per explicar que l’orientació de les intervencions que es fan a l’espai públic de la ciutat segueixen l’objectiu de reduir la preeminència del cotxe privat, potenciant així l’ús de l’espai públic per a les persones d’acord amb la legislació d’accessibilitat i ambiental i també amb el pla de mobilitat de Barberà. En aquest sentit cal entendre els projectes del carrer Murillo i Doctor Ferran i el presentat ahir, així com l’inici preeliminar de la proposta de projecte pel carrer Nemesi Valls. Aquestes actuacions, des de la regidoria, es preveuen executar-les pas a pas, ja que no es poden abordar tots els canvis de cop perquè la ciutat s’hi pugui anar adaptant, però remarcant que tant el projecte de Murillo-Doctor Ferran com Migdia-Barcelona s’han treballat des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient per executar-los durant el proper any 2018.

Les persones que van assistir a la reunió van poder aclarir dubtes i expressar opinions respecte el projecte, que en general es va valorar favorablement, amb les lògiques preocupacions respecte al funcionament i l’estètica de l’espai un cop fetes les obres.

Font : Ajuntament de Barberà del Vallès

Pulsa aquí para añadir un texto