Es presenten les Polítiques de Salut a Barberà del Vallès

A l’acte es va informar sobre el nou Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, el Programa Municipal de Salut 2017, les actuacions que es duen a terme en Salut Pública a la ciutat i la realitat del dia a dia a les Urgències del Taulí i el treball diari en els CAP de Barberà del Vallès

El passat dimarts dia 7 de febrer, la sala B del Teatre Municipal Cooperativa va acollir l’acte de presentació de les Polítiques de Salut a Barberà del Vallès.

La trobada es va iniciar amb la benvinguda de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, que va agrair la presència de les i els ponents per “explicar la situació actual del nostre entorn més immediat”, i també, del director dels sectors sanitaris del Baix Llobregat Nord i Vallès Occidental Est i Oest, Joan Parellada Sabater, i de la directora dels Serveis d’Atenció Primària del Vallès Occidental, Montserrat Teixidó Colet.

A continuació, va prendre la paraula la directora executiva de l’hospital i Albada de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Cristina Carod Pérez, que va explicar la situació del Pla d’Urgències de l’hospital sabadellenc, comparant dades de 2015 i 2016, i analitzant la incidència de l’avançament del període de grip, que va comportar un 4% més d’activitat.

Seguidament, la coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Marisa Baré Mañas, va explicar amb detall el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte que s’està desplegant a la nostra ciutat: “Aquest és el tipus de càncer més prevalent que va en augment, i on l’edat és un factor important ja que a partir dels 50 anys es dispara el nombre de diagnòstics”. “Amb aquest programa es poden detectar pòlips que poden ser precursors del càncer colorrectal, i a la vegada, reduir el nombre de casos que es diagnostiquen en estadis avançats i reduir-ne la mortalitat per la malaltia”, va afegir la doctora Baré.

Torn de paraula per a la directora de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Rosa Monterde Martínez, que va donar a conèixer les actuacions que l’Agència i l’Ajuntament fan de forma coordinada a la ciutat: “Portem el control de la higiene alimentària de la indústria alimentària i fem inspeccions a establiments, també, en torres de refrigeració pel risc de legionel·la, cuines, menjadors i menús de centres educatius, residències de la gent gran, hotels, pensions… La col·laboració amb l’Ajuntament és molt estreta per coordinar les actuacions”.

Va continuar la directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Barberà, Irene García Sánchez, que va voler fer incidència en el Treball Social Sanitari, ja que en 2016, es va incorporar la figura del treball social en l’equip d’atenció primària de Barberà del Vallès. “Això ens permet donar una atenció més acurada a les necessitats de la ciutadania”, va afegir la doctora. Li va passar la paraula a la treballadora social Mònica Castany, qui va explicar més detalls sobre el projecte: “La funció del Treball social és acompanyar i empoderar a la persona malalta i a la família a poder encarar aquesta nova situació de la millor manera possible, menys traumàtic, i buscar les eines que puguin ajudar a tirar endavant”. “La finalitat de la nostra tasca és incloure una valoració social en el diagnòstic mèdic”, va afegir.

La darrera intervenció va anar a càrrec del cap de secció de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Blai Fernández Calvo, que va presentar el Pla Municipal de Salut de 2017: “El Pla s’encarrega de protegir la salut i fer-ne promoció”.

El Pla Municipal de Salut té com a finalitats, a més, vetllar per la qualitat ambiental, garantir un màxim grau de seguretat alimentària, fomentar l’equitat i la superació de les desigualtats socials, culturals, psíquiques, físiques i de gènere en relació a la salut, i promoure l’adopció d’estils de vida sans i afavorir els drets dels animals i fomentar la tinença responsable, entre d’altres.

“Estem treballant, de cara a l’any vinent, per fer un Pla Local de Salut amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona per tal de disposar d’un informe d’indicadors de salut local que permetrà saber on estem com ciutat i planificar millor les futures actuacions en matèria de Salut Pública”, va finalitzar Blai Fernández.

“És voluntat d’aquest Equip de Govern desenvolupar el Pla Municipal de Salut, que ve marcat per les directrius de Salut de la Generalitat de Catalunya, però que permet actuacions de caire local a demanda de la ciutadania, i també, treballar en el Pla Local de Salut per avançar-nos a actuar segons les necessitats que anem detectant en el nostre municipi”, va concloure Sílvia Fuster.

L’acte va finalitzar amb un torn de preguntes, que van ser respostes pels i les ponents.