Reducció de tarifes a l’Aparcament Antoni Serra i Pujol

L’aparcament del camp de futbol Antoni Serra i Pujol es va construir per donar servei al veïnat de la zona. Per a la seva construcció i explotació, l’Ajuntament va fer la concessió a l’empresa municipal Sabemsa.

Els preus que fins ara s’han aplicat al lloguer d’aparcaments han suposat un impediment perquè moltes de les possibles persones usuàries no accedissin a l’aparcament, utilitzant com a alternativa l’aparcament al carrer, en molts casos en situació d’infracció. Tot això comporta que no hi ha espai al barri per aparcar ni per caminar, mentre que hi ha moltes places buides a l’aparcament.

Revisada aquesta situació i amb la finalitat de donar una alternativa de servei, l’Ajuntament, conjuntament amb Sabemsa ha promogut el canvi de les tarifes, que suposen una reducció de preus d’un 30%.

Esperem que aquesta mesura permeti omplir l’aparcament i al mateix temps alliberar espai dels carrers de l’entorn.

Podeu consultar les noves tarifes a la web de Sabemsa.

Font: bdv.cat