Resultat de l’estudi sobre la situació actual dels equipaments culturals municipals

Durant els mesos de gener a març, des del programa municipal de Cultura i amb l’ajuda d’una empresa externa, s’ha dut a terme un estudi sobre la situació actual dels equipaments culturals del municipi.

La finalitat d’aquest estudi és poder tenir una diagnosi de la realitat que serveixi com a punt de partida per elaborar el “Reglament d’usos, gestió i funcionament dels equipaments culturals municipals”. Un document per ajudar a emmarcar i regular, entre altres coses, les condicions de cessió dels espais, optimitzar l’ús dels nostres equipaments i garantir l’accessibilitat i ús a tothom amb les màximes garanties i en igualtat de condicions.

En aquest estudi han participat agents municipals, serveis ubicats als equipaments i també moltes de les entitats i associacions del municipi.

Font: BDV.cat

L’informe de resultats d’aquest estudi ja està elaborat i es pot consultar a través d’aquest enllaç: Estudi sobre la situació actual dels equipaments culturals municipals