Retransmissió del ple de Constitució de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Font: Youtube Ajuntament de BdV