Sabemsa convoca dos processos de selecció de personal

Sabemsa oferta un lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, i un altre de llicenciat/da especialista en finances i comptabilitat.

Les sol·licituds es poden presentar a la seu de Sabemsa o per internet fins el dia 30 de novembre.

Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal (Sabemsa)ha iniciat la convocatòria de dos processos de personal per tal de cobrir els llocs de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques i de llicenciat/da especialista en finances i comptabilitat. 

Aquelles persones que vulguin participar en el procés de selecció, poden consultar les bases de cadascuna de les ofertes, en els arxius següents:

La documentació per prendre part en el concurs s’haurà de presentar a les oficines de SABEMSA (c/ Circumval·lació núm. 14, de Barberà del Vallès, telèfon 93 729 46 02), ó per via telemàtica al correu electrònic info@sabemsa.es, sent el termini per la presentació de documentació fins el dia 30 de novembre de 2016 inclusiu.