S‘actualitza l’apartat d’Educació amb tota la informació de la preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig. Es podrà fer de manera telemàtica.

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22.

Per als estudis postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

L’apartat d’Educació de la web ja està actualitzat amb toda la informació.

Tal i com ha publicat la Generalitat de Catalunya, a partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.catAquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial, a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet. Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. 

Per tal de consultar tots els detalls, a l’apartat de la web d’Educació, s’ha actualitzat tota la informació i s’han habilitat uns formularis per resoldre dubtes sobre el procés. Podeu accedir a aquest apartat a través d’aquest enllaç: Educació – Preinscripció i matrícula curs 2020-2021

Font: bdv.cat/gencat.cat