S‘amplia el termini FINS DEMÀ per contestar l’enquesta sobre els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018. FEM CIUTAT!

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, volem continuar recollint les vostres opinions i propostes sobre la segona edició dels Pressupostos Participatius, és per això que hem ampliat el termini per poder contestar l’enquesta fins al dia 26 de gener de 2018.
El projecte dels Pressupostos Participatius 2018 està en fase d’avaluació d’ençà que el passat 30 de novembre de 2017 a les 19 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament es va reunir la Comissió Impulsora on es van debatre diferents propostes de millora per una pròxima edició.
Les 13 propostes guanyadores d’aquest projecte ja s’han inclòs en els Pressupostos Municipals per l’any 2018, aprovats en el Ple Municipal del passat mes de desembre.
Podeu accedir a l’enquesta clicant aquest enllaç: http://www.bdv.cat/enquesta-pressupostos-participatius-2018-fem-ciutat
Els resultats d’aquesta fase d’avaluació s’incorporaran a la memòria anual, la qual deixarà constància dels treballs duts a terme en aquest procés participatiu.
Font : Ajuntament de Barberà del Vallès