S‘aprova el Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en Relació al Consum d’Aigua Potable

Durant el Ple Municipal, celebrat el 22 de febrer, es va aprovar el Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en Relació al Consum d’Aigua Potable, subscrit entre l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’empresa municipal Serveis i Aigües de Barberà (SABEMSA). L’aprovació va comptar amb els vots favorables de tots els grups municipals a excepció del Partit Popular, que va votar en contra.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’empresa municipal SABEMSA, amb la voluntat compartida de fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han decidit formalitzar aquest protocol, en el que es regulen les actuacions a dur a terme davant de situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament. En paraules del regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés, que va presentar i justificar la proposta d’aprovació del protocol durant el passat ple municipal de febrer, l’objectiu principal d’aquest protocol és “assegurar uns drets i aclarir uns procediments”.