S‘aproven les festes locals per a l’any 2020

A la darrera sessió del ple municipal celebrada el passat 24 de juliol es van aprovar les dates de les festes locals per a l’any 2020.

Aquestes seran:

  • Dilluns dia 1 de juny de 2020
  • Dilluns dia 6 de juliol de 2020

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de Ciutadans, Podemos i Plataforma Ciutadana per Barberà.

Font: bdv.cat