Servei municipal de recollida de poda a particulars

Recordem que Barberà del Vallès compta amb un Servei de recollida de poda a particulars. Per fer ús del servei, les persones interessades hauran d’avisar amb antelació mínima d’una setmana del dia de recollida indicat a través del telèfon 93 729 35 36, per tal de comunicar l’adreça on dipositaran les restes de poda, sempre davant del seu domicili o del contenidor més proper. La brigada del servei passarà a recollir-les.

Els residus s’han de dipositar en bosses tancades o bé recollits en feixos i el volum per dia no podrà excedir d’1 m3 (equivalent al volum d’una saca de runa tipus).

La no utilització d’aquest servei, suposa que ens podem trobar restes vegetals al carrer durant diversos dies, això comporta problemes i riscos per a la ciutadania. Per reduir aquest impacte, el Servei de recollida té establerts serveis pels abocaments incontrolats. També cal indicar que el fet de no utilitzar aquest servei pot comportar sancions.

Es recorda que és obligatori abans de treure la poda al carrer, trucar al telèfon 93 729 35 36 on s’informarà quan i on s’han de deixar les restes vegetals.

Font: Ajuntament

Fotografia d’arxiu