Servei de recollida d’animals abandonats, ferits o perduts

Encara que la llei de protecció dels animals prohibeix expressament l’abandonament dels animals de companyia, en la nostra ciutat malauradament cada any es troben gossos i gats abandonats als carrers.

Evolució dels abandonaments d’animals a Barberà

Per aquest motiu l’Ajuntament de Barberà del Vallès té signat un contracte amb una protectora per la recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia abandonats, ferits o perduts a la via pública dins del terme municipal de Barberà del Vallès.

El nombre de gossos i gats abandonats a la ciutat ha anat augmentant en els últims anys i l’Ajuntament vol consciència a la ciutadania sobre la importància de “ser responsables en la cura dels animals de companyia”.

Durant l’any 2016, s’han recollit de la via pública un total de 74 animals (48 gossos i 26 gats), dels quals 25 han estat retornats als seus propietaris, 1 ha estat acollit, 31 s’han donat en adopció i 13 han mort o han tingut que ser eutanasiats donat el seu mal estat. Els animals restants continuen a les dependències del centre a l’espera de ser recuperats pels seus propietaris o adoptats.

Quant es recull un animal a la via pública, si aquest no té xip es considera un animal abandonat  i si transcorregut vint dies ningú no el reclama pot ser cedit, acollit o adoptat. Si l’animal té xip, la protectora es posarà en contacte amb la persona propietària que té un termini de vint dies per recuperar-lo previ abonament de les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l´animal, aquest es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment, adoptat o qualsevol altre dels destins previstos a la normativa actual. En aquest cas, l’ajuntament es reserva el dret de sancionar per abandonament als propietaris dels animals no recuperats en compliment de la Llei de protecció dels animals i/o l’ordenança municipal.

Us recordem que censar els animals, gossos, gats i fures, es responsabilitat de les persones propietàries d’animals de companyia. Aquest tràmit és obligatori per Llei i gratuït a l’Ajuntament de Barberà. El cens us permetrà recuperar l’animal en cas de pèrdua o robatori. Alhora us informem que tot animal de companyia ha de dur una placa al collar on ha de constar el nom de l’animal i com qa mínim el telefón de la persona propietaria. També us recordem que si adquiriu un gos considerat potencialment perillós teniu la responsabilitat censar-lo, l’obligació de treure la llicència de gossos perillosos i l’assegurança del mateix.

Us recordem que les defecacions i els orins dels gossos no només representen un problema estètic, representen principalment un problema d’higiene públic i degraden el mobiliari urbà. No oblideu recollir les defecacions dels vostres gossos al carrer, parcs i jardins. Els excrements no són abonament, embruten la ciutat i poden ser focus de transmissió de malalties, això últim especialment en les zones de joc habitades en els parcs públics per a la població infantil. Els orins dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. Les persones propietàries han de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. Tenim cura dels nostres animlas i de l’entorn.

Cal recordar que les defecacions i els orins dels gossos no només representen un problema estètic, representen principalment un problema d’higiene públic i degraden el mobiliari urbà. No oblideu recollir les defecacions dels vostres gossos al carrer, parcs i jardins. Els excrements no són abonament, embruten la ciutat i poden ser focus de transmissió de malalties, això últim especialment en les zones de joc habitades en els parcs públics per a la població infantil. Els orins dels animals en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. Les persones propietàries han de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. Tenim cura dels nostres animlas i de l’entorn.

Destí dels animals recollits 2016

GOSOS

Destí dels animals recollits 2016

GATS