Signat el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès

El passat 29 de juliol el tercer tinent d’Alcaldia i regidor de Comerç i Mercats, Pere Pubill i Linares i el president de l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès (Barberà Comerç Urbà), Alfonso Alharilla Ortega, van signar el conveni de col·laboració per al Pla de dinamització del comerç urbà entre l’Ajuntament i l’Associació.

Amb aquest conveni, tant l’Ajuntament com BCU volen continuar treballant en la potenciació del comerç urbà i el desenvolupament del Pla de dinamització comercial.