S’inicia la formació ocupacional subvencionada 2018-2019!

La Fundació Barberà Promoció inicia el primer curs de formació ocupacional  subvencionada pel SOC-Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i adreçat a persones aturades prioritàriament.

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Es va iniciar el passat 8 de gener amb 15 alumnes. Aquest curs, de 470 hores, té previst finalitzar el proper 30 de maig, i inclou un període en què l’alumnat posarà en pràctica els coneixements adquirits accedint a una estada de pràctiques en empreses de 40 hores. També s’inclou un mòdul de Formació complementària de 40 hores on, entre d’altres, es dóna informació a l’alumnat en les eines bàsiques per a la recerca de feina així com en els riscos laborals associats a l’ocupació.

El contingut del curs s’ajusta a les necessitats sectorials i territorials amb la finalitat d’augmentar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

D’altra banda, en superar satisfactòriament els objectius del curs, l’alumnat rebrà un document que acredita el seu aprofitament efectiu en la formació i una titulació oficial, el Certificat de Professionalitat (de nivell 1).

La primera sessió del curs ha inclòs una curta visita a les instal·lacions que finalitza amb visita a l’Hort de la Torre d’en Gorgs.

Altres cursos aprovats pendents d’inici són:

  • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (510 hores): Inici previst: 01-03-19
  • Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics (340 hores): Inici previst: 04-03-19
  • Activitats auxiliars de magatzem (250 hores): Inici previst: 03-06-19
  • Anglès A1 (190 hores): inici previst: 01-04-19        
  • Anglès A2 (190 hores): inici previst: 01-07-19
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions (470 hores): inici previst: 24-04-19                                    

Amb aquests cursos, la Fundació Barberà Promoció ofereix:

  • Possibilitat d’obtenció de titulació oficial en àmbit estatal (Certificat de professionalitat) i acreditació de competències en cicles formatius de la mateixa família professional.
  • Iniciació-especialització en una professió de manera pràctica.
  • Suport per millorar el procés de recerca de feina.
  • Contacte amb empreses del sector.

La metodologia de gestió i impartició de la formació ocupacional subvencionada està certificada sota la certificació ISO 9001:15, certificat de qualitat atorgat per l’entitat certificadora  Bureau Veritas.

Més informació i/o inscripcions: Fundació Barberà Promoció

C/ De la Torre d’en Gorgs, 40 – Barberà del Vallès

Telf: 937192837 – ext. 731 – formacio@baberarpromocio.cat

Font: FBP / BDV

Pulsa aquí para añadir un texto